GIỚI THIỆU

 Mission: NHÂN ÁI (The Compassionate Organization) is a nonprofit organization dedicated to providing humanitarian and development assistance to underprivileged Vietnamese with hardship in Viet Nam. We focus on public health for the disadvantaged population and basic education opportunity for poor children . Our goal is to provide basic health care and education to all people in Viet Nam. 

– Nhân Ái là một hội từ thiện phi lợi nhuận với mục đích đem lại những giúp đỡ nhân đạo và phát triển cộng đồng cho những người kém may mắn ở Việt Nam. Chúng tôi lo về sức khỏe cộng đồng và những người tàn tật kém may mắn cũng như tạo cơ hội cắp sách đến trường cho học sinh sinh viên nghèo. Mục đích của chúng tôi là đem đến chăm sóc sức khỏe và giáo dục cộng đồng cho mọi người. 

History: We are the Vietnamese Americans in Southern California . When we return to Viet Nam and witness the poverty throughout the country, we see that many children cannot afford to go to school because their parents are too poor to pay for their tuition. Many people cannot afford to see doctors when they are sick. A lot of handicapped patients do not have wheelchair. Many patients with cataract cannot afford to have surgery. We decide to do something to help ease the suffering. We currently have some small charitable projects : to give scholarship to help children to go to school, to organize a medical trip to do physical and medical exams to poor people . We want to provide humanitarian and development assistance to Viet Nam . We will have programs that will expand to reach thousands of people each year through health, education, and economic development. We will continue to explore new ways to mitigate suffering, but also help people to improve their living and restore integrity to their lives. 

– Chúng tôi là những người Việt Nam ở Nam California. Khi chúng tôi về thăm Việt Nam và nhìn thấy cảnh nghèo khổ của người dân Việt Nam ở nhiều vùng quê trên khắp nẻo đường Việt Nam. Chúng tôi đã thấy nhiều trẻ em không thể cắp sách đến trường vì cha mẹ quá nghèo không có tiền đóng học phí cho các em. Chúng tôi cũng thấy nhiều người dân nghèo không dám đi khám bác sĩ khi bị bệnh. Nhiều người tàn tật không có xe lăn. Nhiều bệnh nhân bị bệnh cườm ở mắt không có tiền để giải phẫu mắt. Chúng tôi quyết định phải làm gì đó để giúp người dân nghèo ở Việt Nam. 

– Chúng tôi có những chương trình như cấp học bổng hàng năm cho học sinh được cắp sách đến trường, tổ chức khám bệnh hàng năm cho bệnh nhân nghèo, tặng nhiều giếng nước sạch cho dân, tặng xe lăn cho người tàn tật.  

– Chúng tôi muốn đem đến những giúp đỡ nhân đạo và nhiều chương trình để giúp hàng ngàn người dân qua chương trình khám sức khỏe định kỳ, giúp học bổng, và tạo việc làm để người dân có thể tự sinh sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm nhiều chương trình mới hàng năm để giúp người dân bớt khô bớt nghèo và nâng cao mức sống của người dân cũng như giúp họ lấy lại niềm tự tin vào cuộc sống tương lai. 

 APPROACH: The Compassionate organization was founded on the vision that people can begin to pull themselves out of poverty and build self-sufficiency through greater access to resources. To help us realize this vision, we partner with local organizations and individuals in Vietnam who have a deep connection to the people and their needs, and we equip them with the tools necessary for success.

 Our strategy for engagement and development is based on these four principles:

 Health: Develop, promote and maintain various programs related to preventive care and health education in rural areas

  • Education: Provide financial assistance to poor students and individuals who have the determination and ability to excel; provide funds to build or repair schools to increase access to education
  • Self-Help: Emphasize self-help programs to enable local people and project beneficiary to achieve sustainable livelihoods
  • Direct Humanitarian Aid: Collaborate with individuals and organizations who share our common goal to bring humanitarian aid directly to the needy people in Vietnam.

 Nhân Ái được thành lập với niềm hy vọng người dân nghèo ở Việt Nam sẽ được giúp đỡ để có thể tự lập sinh sống và giúp đỡ gia đình. Chúng tôi hợp tác với nhiều nhóm thiện nguyện ở Việt Nam để giúp đỡ trong các lãnh vực sau :

 – Y tế và sức khỏe cộng đồng : phát triển nhiều chương trình khám sức khỏe và phòng bệnh cho người dân nghèo ở các tỉnh xa thành phố

 – Giáo dục : cấp học bổng cho học sinh tiểu học, trung học, và sinh viên ở cấp đại học, đặc biệt cho những học sinh có gia cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng học để đạt được những thành tích khá giỏi và tham gia những sinh hoạt cộng đồng

 – Tự lực cánh sinh: tạo nhiều chương trình để giúp người dân nghèo tạo thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình

 – Cứu trợ từ thiện : hợp tác với nhiều tổ chức từ thiện khác với cùng chung mục đích giúp đỡ những người dân nghèo ở Việt Nam trong nhiều lãnh vực khác nhau.

 FINANCE: The Compassionate organization is committed to organizational transparency. Our financial transactions follow the rules and regulations set forth by the IRS.

 Chương trình:

 -Khám bệnh từ thiện cho dân nghèo mỗi 3 tháng ở vùng quê Việt Nam, xét nghiệm , tặng thuốc trụ sinh và thuốc chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân, giới thiệu bệnh nhân lên Saigon để chữa bệnh miễn phí khi khám phá ra bệnh hiểm nghèo, mua bảo hiểm y tế cho dân nghèo nếu phải điều trị lâu dài

 -Khám mắt đục thủy tinh thể cho người già, tặng và lắp kính cứng hay mềm cho người bệnh khi bác sĩ giới thiệu.- Tặng quà và nhu yếu phẩm cho người nghèo

 -Tặng học bổng Gia Long Niềm mơ ước của em cho học sinh có gia cảnh khó khăn và hiếu học từ cấp tiểu học đến đại học -Xây cây nước cho dân ở các vùng xa và thiếu nước sạch để uống.

 -Tặng xe lăn, xe lắc cho người tàn tật.