Nhân Ái được thành lập với niềm hy vọng người dân nghèo ở Việt Nam sẽ được giúp đỡ để có thể tự lập sinh sống và giúp đỡ gia đình. Chúng tôi hợp tác với nhiều nhóm thiện nguyện ở Việt Nam để giúp đỡ trong các lãnh vực sau :

– Y tế và sức khỏe cộng đồng : phát triển nhiều chương trình khám sức khỏe và phòng bệnh cho người dân nghèo ở các tỉnh xa thành phố

– Giáo dục : cấp học bổng cho học sinh tiểu học, trung học, và sinh viên ở cấp đại học, đặc biệt cho những học sinh có gia cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng học để đạt được những thành tích khá giỏi và tham gia những sinh hoạt cộng đồng

– Tự lực cánh sinh: tạo nhiều chương trình để giúp người dân nghèo tạo thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình

– Cứu trợ từ thiện : hợp tác với nhiều tổ chức từ thiện khác với cùng chung mục đích giúp đỡ những người dân nghèo ở Việt Nam trong nhiều lãnh vực khác nhau.