DỊCH COVID 19 VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN

Gây quỹ giúp 1000 gia đình khó khăn ở Saigon sống qua mùa dịch cúm CORONA VIRUS. Chúng tôi đã nhận được 2.313 USD đóng góp qua Facebook ở hải ngoại và khoảng 50 triệu đồng ở trong nước (khoảng gần 2.200 USD). Sau 3 ngày kêu gọi mạnh thường quân trong nước và hải ngoại...